Pelletizer

  • Prilling Series

    Seri Prilling

    Kjo pajisje jo vetëm që mund të përdoret për prodhimin e kokrrizave TPR, kokrrizat e kabllove PVC, kokrrizat transparente PVC, nikoqiri i nxjerrjes mund të prodhojë edhe tuba plastikë, profile plastike, fletë plastike dhe disa produkte plastike poliolefin, aplikueshmëri të gjerë. Miraton llojin e dyfishtë të konit, modelin e ndryshueshëm të optimizimit të katranit, rregullimin e shpejtësisë së konvertimit të frekuencës, temperaturën konstante automatike, është produkti i teknologjisë së re në ekstruderin aktual, ai do të marrë përfitimin më të mirë ekonomik për ju me investimin më të ulët.